Een nieuwe grootmeester bij de Reguliere Grootloge van België (RGLB)

Daniel Bauwens is de nieuwe Grootmeester van de Reguliere Grootloge van België. Hij werd officieel aangesteld op zaterdag 2 juni 2018, in aanwezigheid van 500 reguliere vrijmetselaars, waaronder 120 speciaal uit het buitenland kwamen. Zo’n 45 Reguliere Maçonnieke Obediënties van alle continenten waren vertegenwoordigd, waaronder 20 door hun Grootmeester. Dit evenement, dat elke vier jaar in België plaatsvindt, is van bijzonder belang in het Maçonnieke Universum. Het is gedurende drie dagen de gelegenheid voor vergaderingen en intense informele uitwisselingen tussen vrijmetselaars van over de hele wereld.

Er bestaan verschillende Maçonnieke Obediënties in België, gestructureerd volgens twee stromingen: de voornamelijke spiritualistische stroming, historisch gezien de oudste, verscheen in Londen in 1717, zij verzamelt meer dan 80% van de actieve vrijmetselaars over de hele wereld. De spiritualistische stroming wordt in België exclusief vertegenwoordigd door de Reguliere Grootloge van België (GLRB) met zijn 58 Lodges actief in 29 steden en zijn 2000 leden (mannelijk).

De andere stroming is overwegend maatschappelijk: ze is pas tijdens de 19de eeuw verschenen in België en Frankrijk en is geleidelijk gaan deelnemen aan het politieke en sociale leven. Het blijft een minoritaire stroming in de wereld.

De spiritualistische vrijmetselarij die wordt beoefend door de GLRB brengt gelovige mannen samen, afkomstig uit de meest uiteenlopende religieuze tradities. Zij onthoudt zich van elke vorm van interventie in politieke, religieuze en, meer in het algemeen, maatschappelijke aangelegenheden. Het enige doel ervan is om van een goed man een betere man te maken door symbolische benadering, om deze man in staat te stellen effectiever bij te dragen tot de verbetering van de maatschappij.