Ars Macionica - Wie zijn wij?.

Under Construction

En 1991 werd voor de eerste keer een nationaal forum georganiseerd door de Grote Reguliere Loge van België, in Charleroi, om samen met al haar leden na te denken over een reeks thema's die verband houden met de hoogte- en dieptepunten van de Obédience. Een van de conclusies was dat er een geschikte vorm moest worden gezocht voor de verspreiding van serieuze informatie over de Vrijmetselarij, om haar cultuur en spiritualiteit te waarborgen, zowel binnen de Obédience als daarbuiten. Een van de directe gevolgen hiervan was de oprichting van een studiepublicatie: Acta Masonica.

Het enthousiasme dat voortkwam uit dit forum bleef levendig onder enkele gepassioneerde Broeders. Hierop volgend ontstond het idee om een Studieloge op te richten, analoog aan andere buitenlandse Obediënties. Het initiatief werd gesteund door de Beschermloges, "Le Marquis de Gages" nr. 8 in het Oosten van Waterloo en "La Fidélité" nr. 13 in het Oosten van Gent. De wijding van het tapijt van de nieuwe Studieloge, die de naam "Ars Macionica" kreeg, vond plaats op 26 februari 1994 in de Grote Tempel aan de Koningsstraat, te Brussel. Tegelijkertijd werd besloten dat de Onderzoekslodge de redactie van de Acta Masonica zou controleren, hernoemd naar Acta Macionica voor uniformiteit.

De oprichters van "Ars Macionica" besloten om te werken volgens het Moderne Franse Rit, net als de Grote Loge. Ze kozen de kleur "donkerblauw" en voor het zegel en de juwelen kozen ze de beroemde uil die op de keerzijde van de Atheense drachme staat afgebeeld - een symbool van wijsheid en in staat om in het donker te zien. Als motto kozen ze een citaat uit de Handelingen van de Apostelen (IV,20), waar Petrus de Farizeeën de zin "non possumus non loqui" (We kunnen niet zwijgen) tegenwerpt.

Sinds de inwijding organiseert "Ars Macionica", trouw aan haar oorspronkelijke verklaring, elk jaar drie conferenties waarvoor telkens vooraanstaande specialisten met een internationaal profiel worden uitgenodigd. Bovendien werkt de Loge onvermoeibaar aan de samenstelling van het jaarlijkse volume van de Acta Macionica. Tegelijkertijd benoemt elke Loge van de Obédience een van haar leden als afgevaardigde voor "Ars Macionica", met de opdracht om informatie onder de Broeders te verspreiden, hen aan te moedigen deel te nemen aan de conferenties en andere openbare evenementen van de Studieloge, en de verspreiding van de Acta te bevorderen. Onlangs is er een Correspondentiekring opgezet voor alle geïnteresseerden (vrijmetselaars of niet).
Rol