Mijn innerlijke Loge

Sinds 2014 wil ik de lezers van deze rubriek een algemeen geldend antwoord geven op hun vragen en  terechte nieuwsgierigheid. Deze keer is dat anders.  Het gaat om een vraag die tegelijk simpel en complex is: hoe slaagt de vrijmetselarij er in om van elk van haar leden  individueel een beter mens te maken?  Mijn antwoord op deze vraag  is – uitzonderlijk – niet algemeen, maar hoogst persoonlijk. Hoewel ik sinds meer dan 30 jaar ijverig de zittingen van onze obediëntie bijwoon zal mijn discours niet hoogdravend zijn. Want de ultieme gevoelens van een vrijmetselaar hebben slechts betrekking op hemzelf. Hetgeen ik hier verkondig doe ik dus – laat dit duidelijk zijn – in mijn eigen naam.

Laten we beginnen met een kwaliteit die niet alleen typisch is voor onze leden, het begrip dienstbaarheid. Sinds jaren worden broeders ertoe aangezet om zich belangeloos te engageren in hun loge en eventueel zelfs in de grootloge. Ook ik heb me steeds meer ingezet om mijn broeders behulpzaam te zijn. Ik deed het door de rituelen te bestuderen en samen met mijn broeders te arbeiden. Zo hoopte ik met hen de traditionele waarden te ontdekken en mee te maken. Tegelijk kweekte ik in mijn professioneel en familiaal leven een attitude van dienstbaarheid bijvoorbeeld door te luisteren.  Dit actief geven bracht me meer voldoening dan het passieve krijgen.

Ook specifiek voor de vrijmetselarij is de continu in vraag stellen. Vanuit mijn innerlijke loge voer ik een soort onafgebroken twijfel. Het is een filosofische twijfel die de geest open en vrij maakt. Zo groeit er een perceptie die los staat van de mediatieke invloeden van deze tijd. Het is een middel tegen lichtgelovigheid en intellectuele luiheid.  Deze houding nemen we over in ons profane leven.

Het is utopisch te geloven dat het leven van de vrijmetselaar steeds idylisch verloopt. Neen, we behouden onze eigenheid en karakter ook al streven we naar iets beter. Er is onder andere ook onze ijdelheid. Niemand is er vrij van. Er zijn momenten waarbij we willen schitteren, behagen, opvallen. Wie streeft er niet naar om loftuitingen te ontvangen. Het ego van een broeder kan de aanleiding zijn voor onbegrip. Het leidt tot conflicten en spanningen. Het is dan de taak van elke broeder om de situatie te analyseren en de anderen tolerant en sereen tegemoet te treden. Daarbij leren we een nieuwe manier van handelen aan, waarbij we harde en al te definitieve conclusies en vooroordelen vermijden.

In vorige stukjes heb ik erop gewezen dat de vrijmetselarij ons aanzet om onze visie op de wereld bij te schaven. Tenslotte wil ik wijzen op hetgeen we in ons jargon het ‘hier en nu ‘ noemen. Ik ben van oordeel dat er in ons drie wezens schuilen: een, die naar het verleden kijkt er de lessen uit getrokken heeft, een die leeft in het heden en daar de eeuwige twijfel bij hanteert en tenslotte een die denkt aan morgen, iemand dus die nadenkt in  dat perspectief. Op die manier ben ik ervan overtuigd dat onze passage in het aardse leven ondeelbaar wordt en hoogst persoonlijk. We beleven ononderbroken dit leven. Het verbeeldt het onsterfelijke aspect van elk individu dat deel uitmaakt van het grote Leven.

Pistis, meester vrijmetselaar.