Het Huis van de Reguliere Vrijmetselarij

 Dit jaar, in 2019 viert de Reguliere grootloge van België haar 40-jarig bestaan.  Gedurende die vier decennia sloot ze vriendschapsrelaties met 177 grootloges uit vele landen.  Hier in Brussel, de Europese hoofdstad ontvingen we broeders uit vijf continenten, alsook bezoekers uit verre horizonten. Daarom vinden we het gerechtvaardigd om onze zetel, hier in Brussel, de beschouwen als ‘ het Huis van de Reguliere vrijmetselarij.

Het gebouw aan de Koningstraat is niet opvallend. De gevel is weinig origineel. Hij is twaalf meter breed en er zijn vijf verdiepingen. Binnenin zijn de ruimtes aangekleed met moulures. Er zijn, drie vrijmetselaars tempels, twee banketzalen, één ervan is kan ook voor andere bijeenkomsten worden gebruikt. Verder is er een raadszaal, een centrum voor vrijmetselaars-studies en een bibliotheek. Voor het dagelijkse gebruik is er een secretariaat, het kantoor van de Grootmeester, archieven van de bibliothecaris en de woning van de Broeder huisbewaarder. Dit alles is vergelijkbaar met de inrichting van andere obediënties.

Een van de drie grondbeginselen van de universele vrijmetselarij is schoonheid. Voor de Broeders met spirituele ambities is de hoogste schoonheid die van de sublieme liefde. Maar tegelijk is er ook de esthetische schoonheid. We besteden daar aandacht aan. Zo worden onze lokalen aangekleed met kunst- en beeldhouwwerken, zijn er zeldzame boeken en voorwerpen die de symbolisch karakter van onze werking weergeven.

We maakten een brochure waarin we met meerdere foto’s de lokalen en objecten in beeld brengen en becommentariëren. Drie ervan wil ik bespreken.

Het zal een niet voorbereide bezoeker verbazen om bij de ingang van de grote tempel een Boeddha aan te treffen met op zijn borst een swastika. Dit zogenaamde ‘hakenkruis’ heeft niets te maken met de sinistere historie die we eraan koppelen na de tweede wereldoorlog. Het is een wereldwijd bekend symbool die de roterende beweging rond een onbeweeglijk centrum aanduidt en zo symbool staat voor de levensloop, de cirkel van de eindeloze herbronning.

Verder is er het banier van de Hoogste Raad van België uit de negentiende eeuw. Volgens onderzoekers is het een van de oudste nog bestaande  vrijmetslaarsbanieren in België.

  • Aan de muur in de multifunctionele vergaderzaal is aangekleed met panelen. Het ene beeldt Hermes Prismegiste af (de drie maal grote). Het was de Egyptische koning die de uitvinder was van alle kunsten. (dit, volgens kenners van de leer waarbij de mythologische figuren menselijke wezens waren die na hun dood vergoddelijkt werden). Het andere paneel stelt K’ung tzu voor (553 – 479 vChr)  voor, die we kennen als Confucius, Het is de Chinese wijsgeer wiens onderwijs en uitspraken de Chinese cultuur beïnvloeden tot op heden. Deze twee panelen vormen een eenheid die – volgens een redacteur – eerbetoon brengt aan de universele reguliere vrijmetselarij.

 

De brochure brengt tevens hulde aan de negen stichtende loges van onze Reguliere Grootloge met de afbeeldingen van de leerlingentableaus van deze werkplaatsen.

 

Ter gelegenheid van de  onze veertigste verjaardag zal u, lezeres, lezer in de gelegenheid zijn om een virtuele reis te maken door het Huis van de Reguliere Vrijmetselarij *

Maar toch, moet ik u herinneren aan het oude vers

Voor eenieder blijft een vrijmetselaar

En wat hij doet onverstaanbaar

Zolang men het zelf niet meemaakt 

En los uit het profane leven raakt.

 

Pistis, meester – vrijmetselaar

 

  • De brochure van 52 pagina’s op glazend papier kan u bekomen door een mail te sturen aan de rglb@rglb.net met de vermelding van uw naam en volledig adres alsook de gewenste taal (Nederlands, Frans of Engels. Hij wordt u dan opgestuurd nadat u € 10.00 (€ 7.00 + € 3.00 port) stortte op de rekening : BE07 3630 5647 6066 de la G.L.R.B Koningstraat Brussel. Het zal gebeuren in de maand februari.