Focus RGLB

STUDIELOGES

Bij diverse artikels in deze rubriek, zoals die over ‘de symbolen van de Vrijmetselarij’ of ‘de ondersteunende rituelen’ toonde ik aan dat de essentie bij de arbeid in de reguliere vrijmetselarij altijd de initiatie is. Het doel is de Broeder te begeleiden naar een ruimere geest- en daadkracht. Verlaine beschreef het zo: Streef er naar om beter te zijn dan de mens die je zou willen zijn[i].

Een loge functioneert op basis van selectie en co-optatie[ii]. Maar het is niet mogelijk om van elke zitting van de loge een inwijdingsritueel te maken. De vrijmetselaarsarbeid bevat ook andere bezigheden zoals studiebijeenkomsten[iii] die zo opgevat worden dat ze een weldaad vormen voor alle deelnemers.

Daarbij inspireren de broeders zich vaak op bestaande geschriften. Bekend daarbij zijn de publicaties van de Loge Quatuor Coronati (de vier gekroonden) die onderdeel was de obediëntie van de Groot loge van Engeland. Ze werd gesticht in 1884 en kreeg het stichtingsnummer 2076 op het Bord van de Loges. Ze vergaderde voor het eerst op 12 januari 1886. Elk jaar publiceerde die loge het zogenaamde Ars Quatuor Coronatorum. Het bevatte heerlijke artikels. Ze kwamen tot stand met de medewerking van ongeveer 5.200 correspondenten uit verschillende landen en niet alleen van vrijmetselaars.

Het is logisch dat de leidinggevenden van onze Reguliere Grootloge van België het initiatief namen om ook een studieloge op te richten. Het gebeurde in 1993 en het kreeg de naam Ars Macionica en het nummer 30. Bij deze loge zijn er geen inwijdingen en de logebroeders zijn allen Meester Vrijmetselaar die eerder al artikels publiceerden in gespecialiseerde boeken[iv] en tijdschriften.  Ze publiceren hun geschriften in het Nederlands, Frans en Engels. Elk jaar verschijnt hun jaarboek, getiteld Acta Macionica. Dit boek wordt verworven voor de bibliotheken van de loges. Elke broeder kan het raadplegen en er inspiratie uit putten voor het opleveren van een betoog dat hem meer of minder ter harte gaat.

Wat bevat zo’n jaarboek? Er zijn twee thema’s. Eerst die over de conferenties die er in het voorbije jaar waren zoals over  ‘de vrijmetselaarsboeken van vroeger en nu’ en de ‘allusie methode’. Vervolgens over verschillende studies zoals ‘de anti-vrijmetselaarsbeweging in Griekenland’ en iets over de ‘Franc-juges’ een para-vrijmetselaarsorganisatie in Frankrijk. Verder teksten over de ‘Vrijmetselaarsspiritualiteit en cultuur ‘ en de studie ‘Op het spoor van Wijsheidkracht en schoonheid’.

Uiteindelijk dragen de Studieloges bij tot het nadenken over het spirituele bij de broeders, zowel voor elk individu als voor hun loge. Jean Jacques Rousseau zei het zo. ‘De dingen waarover je hebt nagedacht blijven wakker’.

Pistis, maître-maçon.

 

[i] Verlaine Epigrammen, Volume II

[ii] Dit blijft de regel zelfs bij de groei van de het internet

[iii] Vergeet niet dat discussies over godsdienst en politiek verboden zijn bij de reguliere vrijmetselarij.

[iv] Sinds enkele jaren kunnen ook broeders en zusters van andere obediënties eraan deelnemen.