DE GROOTMEESTER

In de vorige kroniek “Een serene toekomst” bespraken we de installatie van de twaalfde grootmeester van de Reguliere Grootloge van België. Grootmeester! Het is niet duidelijk wat deze titel betekent voor het grote publiek. Sommigen denken dat hij absolute macht heeft over alle broeders en dat ze hem blindelings moeten gehoorzamen. Verre van. In werkelijkheid balanceert zijn functie tussen waardigheid geven en dienstbaarheid.

Tijdens de rituele zittingen draagt hij een opvallend weelderig schootsvel. Het is versiert met motieven in gouddraad en ze geven hem de allure van een hoge functie binnen de vrijmetselarij. Maar dat is alleen maar naar de vorm. Dit schootsvel is niet zijn eigendom, het is eigendom van de grootloge. Bij het einde van zijn ambtstermijn moet hij het doorgeven aan zijn opvolger. Als hij de werkzaamheden van een loge bezoekt, gebeurt dit met een plechtig protocol. Het is dan zelfs zo dat de Achtbare Meester van de werkplaats die hij bezoekt de Grootmeester zal uitnodigen om de leiding van de werkzaamheden over te nemen. Het is een formaliteit waar de Grootmeester maar zelden op in gaat. Bij het einde van de bijeenkomst, als de Grootmeester het woord genomen heeft mag niemand, na hem nog spreken. Bij de bijeenkomsten van de vergaderingen van de Grootloge komt hij als laatste binnen en verlaat hij de vergadering als eerste. Als hij in het buitenland de installatie van een andere grootmeester bijwoont in een Reguliere Loge dan wordt hij in volle waardigheid en op kosten van die buitenlandse loge ontvangen.

Maar hij is er een verantwoordelijke en hij is dienstbaarheid verschuldigd. Hij is verantwoordelijk voor de planning.  Hij moet drietalig zijn. De kennis van het  Nederlands en Frans is vanzelfsprekend, maar hij moet ook de Engelse taal beheersen omdat dat de taal is die meestal gesproken wordt bij internatioale bijeenkomsten. De negen leden van het Groot Comité zijn zijn onmiddellijke raadgevers. Zijn voorzitterschap is niet alleen vormelijk, het is een actieve bezigheid. Daarom moet hij beschikken over de nodige juridische, bedrijfskundige en psychologische vaardigheiden. Psychologisch, om goede beslissingen te nemen in verband met eventuele conflicten tussen mensen en belangen. Het is ook essentieel dat hij de evolutie en de aspiraties van de verschillende loges kent, zelfs op het juridische vlak. Bij dit alles wordt hij bijgestaan door zijn officieren, die hem na elk bezoek aan logewerkzaamheden de toestanden rapporteren. Door deze informatie te verwerken en juist in te schatten kan hij veel situaties juist inschatten.

Als voorzitter van de vzw RGLB is hij als een bedrijfsleider die al zijn vaardigheden in het werk moet stellen om de projecten van de vereniging in goede banen te leiden. En toch, tegelijk beschikt hij over geen enkele macht. Inderdaad, in het hoofdstuk I, titel II van het reglement staat  in artikel  9.1 ‘Alleen de Grootloge is bevoegd om regels op te stellen voor het Bestuur van de Obediëntie’.

De Reguliere Grootloges hebben internationale banden. De Grootmeester wordt dan ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de installatie van collega’s. Dit geldt vooral voor die Europa. Daar alleen al zijn 42 Grootloges en Grootoostens. Als men er mee rekening houdt dat het werkjaar van de Grootloge ongeveer zo lang duurt als een schooljaar is het niet moeilijk om te berekenen dat de Grootmeester moeilijke keuzes moet maken. Hij moet aanwezig zijn of een waardige vervanger aanduiden. Daarenboven zijn die buitenlandse bezoeken vermoeiend.  Ze duren vaak twee of drie dagen en ze zijn gevuld met allerlei verplichtingen en  recepties. Ook buiten Europa worden conferenties ingericht op wereldniveau. Het is belangrijk dat de Grootmeester erbij is.

Het lijkt erop dat de hier opgesomde verplichtingen van de Grootmeester al enorm zijn, maar tegelijk zijn ze nog niet eens volledig.

 

We kunnen besluiten, dat het een eer is om het vertrouwen te krijgen van alle broeders en te worden verkozen tot Grootmeester, maar weet, het is geen sinecure. Gedurende vier jaar moet hij veel offers brengen, zijn familieleven wordt in die periode dan tussen haakjes geplaatst. Zijn planning en tijd zijn niet te berekenen, veel hangt af van onverwachte omstandigheden.

De leuze van de Grootmeester kunnen we resumeren als: dienstbaarheid, luisteren en de gave van zijn persoonlijkheid. Indien, door een samenloop van omstandigheden een broeder erin zou slagen om Grootmeester te worden en die functie te aanvaarden alleen maar om zijn ego te strelen, het zou fout lopen. Al snel zou hij mandaat met bitterheid achterlaten. ‘Want  Gilles Legardinier schreef : « Het is niet de intelligentie die de waarde van een mens bepaalt, het is de manier waarop hij haar gebruikt’.

 

Pistis, meester vrijmetselaar.