Nieuws

Welkomstwoord van de Grootmeester

De reguliere Vrijmetselarij is een wereldwijd fenomeen dat al meer dan 3 eeuwen mannen aantrekt en boeit. Zij komen binnen in een initiatiek genootschap waar vooral gewerkt wordt aan jezelf. Hiervoor voeren ze ritualen herhaaldelijk uit die gebruik maken van de symboliek van de werktuigen uit de bouw. Er wordt uitgegaan van het feit dat een mens vervolmaakbaar is en dat van een goed man een beter mens kan worden gemaakt.

De reguliere Belgische vrijmetselaars arbeiden ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal. Ze hebben respect voor de godsdienstige overtuigingen van elkeen en zichzelf de vraag stellen over zingeving beschouwen zij als een essentiële stap in de zoektocht naar het transcendente en de zin van het leven. Door dit voor zichzelf te doen en zijn visie aan te passen werkt een mens actief mee aan de verbetering van de samenleving.

De Vrijmetselaar slaat vanop de dag van zijn inwijding een rijk pad in, gaat een uitdagende zoektocht aan, ervaart soms een spirituele beleving die individueel is en tegelijkertijd groepsgebonden omdat er een grote interactiviteit is met de andere, vaak gelijkgestemden.

Welkom bij de Reguliere Grootloge van België, die deel uitmaakt van de westerse traditie, een leerschool van de deugd poogt te zijn, waar aandachtige luisterbereidheid, liefde voor de naaste en onvoorwaardelijk respect voor de medebroeders maar ook voor alle mensen – ongeacht ras, godsdienst, taal of seksuele voorkeur – de fundamenten van zijn.

RL Sambre & Meuse n° 25 – Conférence publique le samedi 4/5/2019
[...]
Mechelen – Informatie-avond 15 03 2019 : Vrijmetselarij: Een echte zoektocht?
[...]
Een jaar geleden ! Loge “Athéna” in Louvain-la-Neuve (RGLB) …
[...]
Engelse vrijmetselaars accepteren transgender-vrouwen die tot mannelijke Vrijmetselarij willen toetreden
[...]
Terra Masonica : maandag 23 juli 2018 om 22.20 op La Une (RTBF)
[...]
Een nieuwe grootmeester bij de Reguliere Grootloge van België (RGLB)
[...]
Conférence Publique le samedi 26 mai 2018 : Le complot des Juifs et des francs-maçons 
[...]
« Freemasonry Today Magazine » spring edition 2018 is out now!
[...]
300 Jaar reguliere Vrijmetselarij – een mysterie!
[...]
Oprichting van de nieuwe Loge Athena in Louvain-la-Neuve – Persmededeling
[...]